Mar 7, 2017

Hamesha Hi Nahi Rehte Kabhi Chehre

Hamesha Hi Nahi Rehte Kabhi Chehre Naqabon Me
Sabhi Kirdaar Khulte Hain Kahani Khatm Hone Par...

Hamesha Hi Nahi