Mar 12, 2017

Jab Rooh Se Rishte Jur Jate Hain

Jab Rooh Se Rishte Jur Jate Hain
Tab Chehre Be-Mani Ho Jate Hain...

Jab Rooh Se