Mar 27, 2017

Shayad Mujhe Kisi Se Mohabbat Nahi Hui

Shayad Mujhe Kisi Se Mohabbat Nahi Hui
Lekin Yaqeen Sub Ko Dilata Raha Hun Main...

Shayad Mujhe Kisi