Apr 23, 2017

Hum Ne Har Dukh Ko Muhabbat Ki Anayat

Hum Ne Har Dukh Ko Muhabbat Ki Anayat Samjha
Hum Koi Tum The K Tum Se Shikayat Karte...

Hum Ne Har