May 19, 2017

Dil Churata Hai Wo Kam-Bakht Bina Ahat K

Dil Churata Hai Wo Kam-Bakht Bina Ahat K
Hath Me Aisi Safai Hai K Subhan Allah...

Dil Churata Hai