May 25, 2017

Dil Garifta He Sahi Bazam Sajayi Jaye

Dil Garifta He Sahi Bazam Sajayi Jaye
Yad-e-Janaa Se Koi Sham Na Khali Jaye...

Dil Garifta He