May 10, 2017

Le Rahi Hai Qaid Me Mujh Ko Tanhai Meri

Le Rahi Hai Qaid Me Mujh Ko Tanhai Meri
Jab Se Us Ne Kaha Hai Azad Ho Tum...

Le Rahi Hai