May 22, 2017

Na Aega Koi Ilzam Tujh Par

Na Aega Koi Ilzam Tujh Par
Hum Apny Ap Ko Ruswa Krein Gy...

Na Aega Koi