May 26, 2017

Tuney Phir Se Udheir Dala Hai

Tuney Phir Se Udheir Dala Hai
Abhi To Zakhm Mera Kacha Tha...

Tuney Phir Se