Jun 15, 2017

Mukhlis Milunga Tujhe Har Mor Par

Mukhlis Milunga Tujhe Har Mor Par
Is Soch Ne Shayad Tujhe Be-Wafa Bana Diya...

Mukhlis Milunga Tujhe