Jun 8, 2017

Ye Rooh Bahar Se Jee Rahi Hai

Ye Rooh Bahar Se Jee Rahi Hai
Ye Jism Andar Se Marr Gya Hai...

Ye Rooh Bahar