Jul 26, 2017

Afsos To Ye Hai K Tu Kamsin Bhi Nahi Hai

Afsos To Ye Hai K Tu Kamsin Bhi Nahi Hai
Phir Kiun Tere Hathon Me Khiloney Ki Tarha Hun...

Afsos To Ye