Jul 13, 2017

Khud Kalami Me Kitni Wehshat Hai

Khud Kalami Me Kitni Wehshat Hai
Koi Dushman Ho Rubaru Jese...

Khud Kalami Me