Jul 24, 2017

Muaf Bhi Wo Kare Jo Saza Deta Hai

Muaf Bhi Wo Kare Jo Saza Deta Hai
Bandon Ko Ye Haq Kaha Khuda Deta Hai...

Muaf Bhi Wo