Jul 21, 2017

Teri Tarha Malal Mujhe Bhi Nahi Raha

Teri Tarha Malal Mujhe Bhi Nahi Raha
Ja Ab Tera Khayal Mujhe Bhi Nahi Raha...

Teri Tarha Malal