Aug 4, 2017

Is Shehar-E-Bakamal Me Ek Hum Ko Ch'hor Kar

Is Shehar-E-Bakamal Me Ek Hum Ko Ch'hor Kar
Har Shakhs Be-Misaal Hai Har Shakhs La-Jawab...

Is Shehar-E-Bakamal