Aug 19, 2017

Nigahon K Tasadum Se Ajab Taqrar Karta Hai

Nigahon K Tasadum Se Ajab Taqrar Karta Hai
Yaqeen Kamil Nahi Lekin Guman Hai Pyar Karta Hai...

Nigahon K Tasadum