Aug 17, 2017

Qadar Na Karo To Chin Jata Hai

Qadar Na Karo To Chin Jata Hai
Phir Chahe Wo Rizq Ho Ya Mohabbat...

Qadar Na Karo