Aug 29, 2017

Tum Ab Tak Munafiq Dilon Me Rahi Ho

Tum Ab Tak Munafiq Dilon Me Rahi Ho
Mere Dil Ki Aab-O-Hawa Mukhtalif Hai...

Tum Ab Tak