Sep 9, 2017

Gulaab Sary Madham Dikhai Dete Hain

Gulaab Sary Madham Dikhai Dete Hain
Nazar Jab Bhi Tere Chehry Ka Tawaf Karti Hai...

Gulaab Sary Madham