Sep 29, 2017

Jhukana Chaha Tha Jis Sar Ko Sham Walon Ne

Jhukana Chaha Tha Jis Sar Ko Sham Walon Ne
Shikast Dekhiye Us Sar Ko Khud Utha K Chale...

Jhukana Chaha Tha