Oct 19, 2017

Barish Sharab-E-Arsh Hai Ye Soch Kar

Barish Sharab-E-Arsh Hai Ye Soch Kar Adam
Barish K Sub Haroof Ko Ulta K Pi Gaya...

Barish Sharab-E-Arsh