Nov 10, 2017

Har Shakhs Mujhe Soorat-E-Akhbar Samajh Kar

Har Shakhs Mujhe Soorat-E-Akhbar Samajh Kar
Safhaat Se Matlab Ki Khabar Kaat Raha Hai...

Har Shakhs Mujhe