Nov 12, 2017

Kabhi Kabhi To Wo Aise Rasai Deta Hai

Kabhi Kabhi To Wo Aise Rasai Deta Hai
Wo Sochta Hai To Mujh Ko Sunai Deta Hai...

Kabhi Kabhi To