Nov 4, 2017

Tum Mere Sath Ho Ye Such To Nahi Hai

Tum Mere Sath Ho Ye Such To Nahi Hai Lekin
Me Agar Jhoot Na Bolun To Akela Ho Jaun...

Tum Mere Sath