Dec 24, 2017

Zamany Ki To Khair Hai Afsos

Zamany Ki To Khair Hai Afsos
Mere Yar Ne Bhi Mujhe Bura Jana...

Blogger: Waqas Ali