Jan 9, 2018

Bichar Gaya Hai Kahin Dar Badar Na Ho Jaye

Bichar Gaya Hai Kahin Dar Badar Na Ho Jaye
Mere Khuda Usy Hifz-O-Amaan Me Rakhna...

Bichar Gaya Hai