Jan 1, 2018

Tujh Ko Nikal Kar Dekha Hai

Tujh Ko Nikal Kar Dekha Hai
Mere Andar Kuch Nahi Bachta...

Tujh Ko Nikal