Jan 4, 2018

Yoon Ghalat To Nahi Chehron Ka Ta'asur Bhi

Yoon Ghalat To Nahi Chehron Ka Ta'asur Bhi Magar
Log Wese Bhi Nahi Jese Nazar Aty Hain...

Yoon Ghalat To