Feb 23, 2018

Kuch To Hai Bat Jo Ati Hai Qaza Ruk Ruk K

Kuch To Hai Bat Jo Ati Hai Qaza Ruk Ruk K
Zindagi Qarz Hai Jo Qiston Me Adaa Hoti Hai...

Kuch To Hai