Feb 15, 2018

Mene Kaha Dard Hai Us Ne Kaha Hua Kary

Mene Kaha Dard Hai Us Ne Kaha Hua Kary
Mene Kaha K Mar Rahi Hun Us Ne Kaha Khuda Kary...

Mene Kaha Dard