Mar 15, 2018

Khaak Ko Chot Agar Khaak Se Lag Sakti Hai

Khaak Ko Chot Agar Khaak Se Lag Sakti Hai
Mun Pe Darya K Bhi Ansu Koi Mara Jaye...

Khaak Ko Chot