Apr 14, 2018

Mukhtasir Itna Ke Do Herfon Se Ban Jata Hey Dil

Mukhtasir itna ke do herfon se ban jata hey dil
Aur wasi itna ke is main do jahan ke raaz hain!!

Mukhtasir Itna Ke Do Herfon Se Ban Jata Hey Dil