Apr 18, 2018

Perwa Nahi Agr Ye Zamana Khafa Rahay

Perwa nahi agr ye zamana khafa rahay
Momin dua ye maang, khuda maherban rahay

Perwa Nahi Agr Ye Zamana Khafa Rahay