Apr 14, 2018

Phir Koi Dukh Dey Ga Tayyar Reh Ae Dil

Phir koi dukh dey ga tayyar reh ae dil
Kuch loog paish a rahay hain bohaut piyar say

Phir Koi Dukh Dey Ga Tayyar Reh Ae Dil