May 30, 2018

Kahan Talash Karo Gay Tum Mujh Jaysa Shakhs

Kahan talash karo gay tum mujh jaysa shakhs
Jo tum say juda bhi rahy aur tum say mohabbat bhi kare

Kaha Talash Karo Gay Tum Mujh Jaysa Shaks