May 22, 2018

Mohabbat Mein Nahi Hai Farq Jeeney Aur Marnay Ka

Mohabbat mein nahi hai farq jeeney aur marnay ka
Isi ko dekh kar jeetay hain jis kafir pay dam niklay

Mohabbat Mein Nahi Hai Farq Jeeney Aur Marnay Ka