May 31, 2018

Muhabbat Mil Nahi Sakti

Muhabbat mil nahi sakti, mujhay maloom hay sahab!!
Magar khamoosh baitha hoon, muhabbat ker jo baitha hoon

Muhabbat Mil Nahi Sakti