Jun 27, 2018

Barbad Ker Deti Hai Mohabbat

Barbad Ker Deti Hai Mohabbat

Barbad ker deti hai mohabbat her mohabbat karne wale ko
Kunke ishq haar nahi manta aur dil baat nahi manta