Jun 19, 2018

Guzar Gayi Ye Eid Bhi Gham-E-Zindagi Ki Tarhaa,

Guzar Gayi Ye Eid Bhi Gham-E-Zindagi Ki Tarhaa,

Guzar gayi ye Eid bhi gham-e-zindagi ki tarhaa,
Hota jo koi apni apna to ham bhi khushyaan manatey. .