Jun 2, 2018

Kaun Kehta Hay Khuda Nazar Nahi Ata

Kaun kehta hay Khuda nazar nahi ata
Wohi tu nazar ata hay jub kuch nazar nahi ata

Kaun Kehta Hay Khuda Nazar Nahi Ata