Jun 1, 2018

Kuch Khas Dilon Ko Ishq Ke Alhaam Hotay Hain

Kuch khas dilon ko ishq ke alhaam hotay hain
Mohabbat muajza hay, muajzay kub aam hotay hain

Kuch Khas Dilon Ko Ishq Ke Alhaam Hotay Hain