Jun 30, 2018

Kuch Khas Nahi Bus Itne Se Mohabbat Hai Meri

Kuch Khas Nahi Bus Itne Se Mohabbat Hai Meri

Kuch khas nahi bus itne se mohabbat hai meri
Her raat ka akhri kheyal her subha ke pahli soch ho tum