Jun 20, 2018

Paon Phelae Tu Phir Daikhi Nahi Chadar Hum Ne


Paon phelae tu phir daikhi nahi chadar hum ne
Tujh ko chaha tu phir auqaat se bardh ker chaha