Jun 5, 2018

Shaer Hairaan Rah Gaey, Sochte Rahe , Lafz Dhuondte Rahe

Shaer hairaan rah gaey, sochte rahe , lafz dhuondte rahe
Hum ne jo sirf tere labon per eak sher kahdia
Submitted By: Sumar Khan

Shaer Hairaan Rah Gaey, Sochte Rahe , Lafz Dhuondte Rahe