Jul 20, 2018

Ab Nahi Maangni Khairaat-E-Mohabbat Tujh Se

Ab Nahi Maangni Khairaat-E-Mohabbat Tujh Se

Ab nahi maangni khairaat-e-mohabbat tujh se
Ja teri khair ho hum ne tera dr chor diya