Jul 23, 2018

Ab Ser Jhuka Ker Ehtraam Se Baat Kiya Kero

Ab Ser Jhuka Ker Ehtraam Se Baat Kiya Kero

Ab ser jhuka ker ehtraam se baat kiya kero
Tum nikal chukay ho dil ki jannat se