Jul 27, 2018

Abhi Hairat Ziyada Aur Ujala Kum Rahay Ga

Abhi Hairat Ziyada Aur Ujala Kum Rahay Ga

Abhi hairat ziyada aur ujala kum rahay ga
Gazal main ab ke bhi teray hawala kum rahay ga