Jul 3, 2018

Barish Howi Tu Ghar Ke Dareechon Se Lagay Hum

Barish Howi Tu Ghar Ke Dareechon Se Lagay Hum

Barish howi tu ghar ke dareechon se lagay hum
Chup Chap soogwar tumhain sochtay rahay