Jul 9, 2018

Itna Btado Kasey Sabit Karon

Itna Btado Kasey Sabit Karon

Itna btado kasey sabit karon ke tum yad atey ho
Shaire tum samajhty nahi aur adain hamen ate nahi